Provincies gaan alternatief voor tegemoetkomingssysteem faunaschade testen – BIJ12


Provincies gaan een alternatief tegemoetkomingssysteem voor fauna schade testen. Daar stemde het bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) op 19 december mee in. Ook is het IPO-bestuur akkoord met her voorstel om toe te werken naar een meer gebiedsgerichte aanpak van faunaschade. 


Het huidige beleid was niet goed genoeg volgens de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade. De raad stelt voor om een nieuwe tegemoetkomingssystematiek in te voeren met meer prikkels om schade te voorkomen. Provincies staan positief tegenover dit voorstel, maar willen een dergelijk systeem eerst testen.


Het bericht Provincies gaan alternatief voor tegemoetkomingssysteem faunaschade testen – BIJ12 verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 27-02-2020

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.